LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ฟังธรรมะออนไลน์ เรื่องธรรมชุดดับอวิชชา 5 จาก หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ดาวน์โหลดซีดี mp3
ธรรมชุดดับอวิชชา 5
ดาวน์โหลด

หัวข้อ
1
จนตรอกออกปัญญา
44:17
44:17
2
เดินตามหลักธรรมด้วยอริยสัจ
37:17
37:17
3
สำรวมระวังรักษาใจ
1:30:27
1:30:27
4
สมบัติสองเจ้าของ
1:06:33
1:06:33
5
จริงกับปลอมอยู่ด้วยกัน
1:00:47
1:00:47
6
งานที่มีวันสิ้นสุด
1:09:08
1:09:08
7
ค้นอยู่กับความจริง
42:11
42:11
8
แบบฉบับอันยอดเยี่ยม
43:02
43:02
9
แดนสิ้นสมมุติ
33:55
33:55
10
มรรคผลนิพพานเป็นปัจจุบันภายในจิต
44:04
44:04
11
สิ่งที่โลกเอื้อมไม่ถึง
32:59
32:59
12
ถึงความจริงจึงถึงธรรม
29:27
29:27
13
กำลังจิตเหนือกำลังใดในโลก
56:18
56:18
14
อริยะประเพณี
50:06
50:06
15
อุบายแก้ความกลัว
1:30:14
1:30:14
16
คลี่คลายดูให้ชัด
42:17
42:17
17
การบวชเป็นของยาก
48:30
48:30
18
มุ่งสู่แดนหลุดพ้น
37:44
37:44
19
สมณะภายนอก สมณะภายใน
1:28:36
1:28:36
20
มุ่งมั่นปั้นตัว
1:23:43
1:23:43

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00