LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

บุญกฐิน ร่มเย็นสุญญตาราม 2566

ขอเรียญเชิญร่วมทำบุญกฐินออนไลน์ กับวัดร่มเย็นสุญญตาราม
แอดมินร่วมกับเพี่อนกัลยาณมิตรที่อยู่ในที่ทำงาน พ่อแม่ พ่อน้อง และชาวบ้านร่มเย็น บ้านฝัง2ใหม่ บ้านขอนยูง ร่วมกันตั้งกองกฐินสามัคคีประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อถวายแต่คณะสงฆ์วัดร่มเย็นสุญญตารามและวัดใกล้เคียง จึงได้ขอโอกาสบอกข่าวออนไลน์ชวนกันทำบุญกฐินประจำปี 2566 และปราถนาที่จะให้ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมทำบุญด้วยกันครับ

กฐินออนไลน์ประจำปี 2566 ณ. วัดร่มเย็นสุญญตาราม

บ้านชุมชนบ้านร่มเย็น บ้านผัง2ใหม่ ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

บุญกฐิน ร่มเย็นสุญญตาราม 2566
บุญกฐิน ร่มเย็นสุญญตาราม 2566
บุญจากการทำบุญกฐินประจำปี 2566 และการบอกบุญในครั้งนี้ ขอท่านทั้งหลายโมทนาเอาเถิด กุศลผลบุญและความสุขความเจริญใดที่เราจะได้รับ ขอท่านทั้งหลายได้รับเช่นกัน และขอให้ท่านมีความสุขความเจริญตามบุญวาสนาของตนเองตั้งแต่นี้เป็นต้นไป และขอให้ชาวพุทธทั่วสามแดนโลกธาตุได้รับบุญร่วมกันทุกท่านเทอญ
เว็บไซต์ฟังธรรมะออนไลน์

เทศกาล บุญกฐินประจำปี 2566

คนที่เคยทอดกฐินแล้วแต่ละครั้ง รวมความว่า ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด คำว่ายากจนเข็ญใจจะไม่มีแก่บรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกชาติ

ขอโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านครับ
บุญกฐินประจำปี 2566 ทำบุญกฐินออนไลน์ บอกบุญ

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00