LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ธรรมะยอดนิยม

รายการธรรมะ ความสำคัญของจิตภาวนา โดยหลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
ความสำคัญของจิตภาวนา
ฟังรายการ

1
ความสุขที่แท้จริง การฝึกจิต
29:44
29:44
2
แสงเทียนของชีวิต
29:36
29:36
3
ผลของกรรม
20:14
20:14
4
ที่พึ่งอันสูงสุด
38:15
38:15
5
อภิธรรม
32:23
32:23
6
รู้มากยากนาน
3:20
3:20
7
เมตตาธรรม (หลักการทำสมาธิ)
27:19
27:19
8
อคติ ๔
26:35
26:35
9
ปัญญารอบรู้ในกองสังขาร
23:09
23:09
10
หลักการปฏิบัติ
29:53
29:53
11
ที่ไหนมีรักที่นั่นมีทุกข์
17:37
17:37
12
ฟังด้วยความเคารพ สัมมาสมาธิ
30:49
30:49
13
สมบัติของใจ
30:20
30:20
14
นิวรณ์ห้าแก้ด้วย สติ สมาธิ ศรัทธา ปัญญา ความเพียร
18:45
18:45
15
สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี
22:14
22:14
16
สนทนาธรรม
8:21
8:21
17
การภาวนา
22:55
22:55
18
ความสำคัญในการฝึกจิตภาวนา
26:46
26:46
19
ปฏิบัติให้ถึงความจริง
25:10
25:10
20
อบรม กาย วาจา ใจ
30:44
30:44
21
ธรรมคือสภาพทรงไว้ซึ่งความจริง
29:36
29:36
22
การภาวนา
10:23
10:23
23
สนทนาธรรม
8:50
8:50
24
อะภิณ์หะปัจจะเวกขะณะ
35:24
35:24
25
กายะคะตาสติ
23:52
23:52
26
มนุษย์สมบัติ
25:21
25:21
27
ความสงบ
31:14
31:14
28
กายานุสติ
21:02
21:02
29
หลักการปฏิบัติ
29:13
29:13
30
งานพระราชทานเพลิงศพหลวงปู่สิม พุทธาจาโร
29:50
29:50
31
ลักษณะของจิต
13:45
13:45
32
สนทนาธรรม
6:44
6:44
33
อริยวงศาปฏิปทา สนทนาธรรม
30:13
30:13
34
สัมมาทิฏฐิ
30:20
30:20
35
จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน สนทนาธรรม
19:06
19:06
36
สติ
30:13
30:13
37
สนทนาธรรม
29:46
29:46
38
ทาน ศีล ภาวนา
13:53
13:53
39
หลักการทำสมาธิ
29:31
29:31
40
ศีล สมาธิ ปัญญา
23:57
23:57
41
หลักความจริง
12:11
12:11
42
สนทนาธรรม
13:57
13:57
43
ที่พึ่งคือความสงบ
17:21
17:21
44
ใจ
16:51
16:51
45
หลักปฏิบัติ-ที่พึ่งอันสูงสุด
21:01
21:01
46
ความขยัน
15:10
15:10
47
สนทนาธรรม
6:20
6:20
48
การอยู่ร่วมกัน
16:18
16:18
49
ความเกิดเป็นทุกข์
25:08
25:08
50
ที่พึ่งของเรา
15:25
15:25

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00