LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ธรรมะยอดนิยม

รายการธรรมะ ประวัติหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย โดยหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
ประวัติหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย
ฟังรายการ

1
ตอนที่1 ฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น
39:13
39:13
2
ตอนที่2 หลวงปู่มั่นมอบผ้าสังฆาฏิของท่านให้กับหลวงปู่สมชายเพื่อบวชเป็นพระ
1:03:13
1:03:13
3
ตอนที่3 ประสบไข้มาลาเลียอย่างหนักจนจิตออกจากร่างไปชมบุญเก่า
52:35
52:35
4
ตอนที่4 โปรดเปรตสมภารกินของสงฆ์
1:41:18
1:41:18
5
ตอนที่5 อานุภาพกระแสจิตยิงไม่ออก
2:15:38
2:15:38
6
ตอนที่6 คำพยากรณ์ท่านพ่อลี เขาสุกิมจะสว่างไสวไปด้วยแสงบารมี
1:04:03
1:04:03
7
ตอนที่7 ในหลวงเสด็จวัดเขาสุกิม
1:08:46
1:08:46
8
ตอนที่8 ปฏิปทาทางดำเนินตามแบบหลวงปู่มั่น
49:29
49:29
9
ตอนที่9 กระแสจิตรู้เหตุการณ์ล่วงหน้า จิตถึงจิตพระอริยะ (จบ)
1:18:38
1:18:38

รายการธรรมะ กฎเกณฑ์การทำสมาธิ โดยหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
กฎเกณฑ์การทำสมาธิ
ฟังรายการ

1
การปฎิบัติให้ใจยอมรับ
11:12
11:12
2
การทำสมาธิเบื้องต้น
11:54
11:54
3
พยายามสร้างบุญสร้างกุศล
4:25
4:25
4
การทำบุญต้องน้อมใจ
10:29
10:29
5
การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า
27:09
27:09
6
การบำเพ็ญเพื่อกำจัดราคะ โทสะ โมหะ
17:37
17:37
7
อบรมผู้ปฏิบัติธรรม
12:40
12:40
8
ตั้งใจบำเพ็ญเอาคุณธรรม
7:10
7:10
9
กฎเกณฑ์การทำสมาธิ
15:26
15:26
10
พยายามเร่งบำเพ็ญ
4:15
4:15
11
แนวทางปฏิบัติเรื่องของใจ
18:44
18:44
12
การไม่ประมาทในความตาย
15:57
15:57
13
การที่บวชได้ต้องมีบารมีหนหลัง
13:45
13:45
14
การปฏิบัติของพระกรรมฐานสมัยก่อน
17:14
17:14
15
รีบทำความดีเพราะความตายไม่แน่นอน
24:37
24:37
16
สมมุติบัญญัติ
23:53
23:53
17
สภาพความเป็นจริงของโลก
12:25
12:25
18
ระเบียบการเตรียมการก่อนเข้าพรรษา
59:19
59:19
19
มองดูที่ใจเรา
11:47
11:47
20
ครูบาอาจารย์เปรียบเหมือนช่างตีมีด
12:15
12:15
21
ความไม่แน่นอนของสังขารร่างกาย
14:32
14:32
22
พยายามบำเพ็ญเพื่อให้เข้าถึงพุทธ
17:41
17:41
23
เล่าประวัติสมัยก่อน สลบไปโลกทิพย์
35:13
35:13
24
การศึกษาธรรมมะปฏิบัติสมัยหลวงปู่มั่น
8:07
8:07

รายการธรรมะ เหตุเสื่อมของกรรมฐาน โดยหลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
เหตุเสื่อมของกรรมฐาน
ฟังรายการ

1
เล่าเรื่องอดีตหลายสมัย
57:45
57:45
2
การตั้งคำสัตยาธิษฐานเพื่อข่มใจ ปฏิวัติกิเลส
15:20
15:20
3
ให้รีบทำความดี เพราะความตายเป็นสิ่งที่แน่นอน
6:48
6:48
4
ให้มองตามสภาพความเป็นจริง
4:27
4:27
5
ให้รีบทำบุญความดี เพราะความตายเป็นสิ่งที่แน่นอน
24:42
24:42
6
เจ้าคุณศรียอมรับการกล่าวคำถวายทานแบบสีลวันตานัง
4:38
4:38
7
เปรตจัดระเบียบ การทำบุญอุทิศต้องถึงพร้อมด้วยองค์ ๔ ประกา
6:13
6:13
8
โลกคือฝูงสัตว์
12:26
12:26
9
เหตุเสื่อมของกรรมฐาน
18:16
18:16
10
ให้พยายามเข้าใจหลักปฏิบัติที่แท้จริง
39:35
39:35
11
ความตายเป็นสิ่งที่แน่นอน
15:49
15:49
12
ให้ตั้งใจปฏิบัติ ไม่ต้องเรียนอะไรมาก
6:38
6:38
13
มนุษย์และสัตว์หลงในรูป
10:27
10:27
14
ธัมมะไม่ต้องเรียนต้องสอนกันมาก
13:59
13:59
15
อธิบายใจความที่หลวงปู่ป่องเทศน์เป็นภาษาอีสาน
20:14
20:14
16
อบรมการทำสมาธิเบื้องต้น
11:58
11:58
17
เทศน์เกี่ยวกับงานของหลวงปู่มุล
25:20
25:20
18
การทำบุญต้องมีเจตนาน้อมลงถึงจะมีอานิสงส์
10:32
10:32
19
เทศน์อบรมในวันบวชแม่ชีสมทรง เพ่งเล็งผล
27:16
27:16
20
เทศน์เนื่องในวันตักบาตรเทโว
31:06
31:06
21
ให้พยายามมองและเข้าใจสภาพความเป็นจริง
17:42
17:42
22
การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า บารมี 10 ทัศ
16:00
16:00
23
การตั้งคำสัตยาธิษฐานเป็นความหมายของชีวิตประจำปี
33:18
33:18
24
เตือนให้ตั้งหน้าบำเพ็ญคุณงามความดี
7:18
7:18
25
การตั้งคำสัตยาธิษฐานเพื่อประพฤติปฏิบัติ
10:16
10:16
26
แนะกฎเกณฑ์การทำสมาธิที่ถูกต้อง
15:35
15:35
27
ให้พยายามเร่งบำเพ็ญภาวนา เพื่อเข้าสู่ผลของสมาธิ
4:20
4:20
28
ให้ตั้งหน้าบำเพ็ญตามพระพุทธเจ้า ยึดหลักอานาปานสติ
14:12
14:12
29
แนะแนวทางการปฏิบัติ เรื่องของจิตใจ ร่างกาย ความหลง
18:49
18:49
30
วันทำบุญอาจารย์บุญเตือนประชุมสุข กับเสี่ยวีระ
19:16
19:16
31
เรื่องศาสดาองค์ใหม่
24:33
24:33
32
พูดถึงความสามัคคี ให้พยายามเร่งภาวนา เล่าถึงหลวงปู่เสาร์
39:29
39:29
33
ให้มองถึงเจตนาเป็นหลักในการกระทำสิ่งต่าง ๆ
9:54
9:54
34
ปรารภถึงการทำสมาธิของโยมเผือกก่อนเสียชีวิต
10:31
10:31
35
เรื่องการทอดกฐิน สังฆทาน เปรตญาติพระเจ้าพิมพิสาร
28:40
28:40
36
ธัมมะคือของจริง กฎเกณฑ์และวิธีการทำสมาธิที่ถูกต้อง
31:07
31:07
37
ท่านอาจารย์ทำพิธีบวชแม่ชีสายพิณ,สุนันท์,มณี,ดอกลิ
11:56
11:56
38
วันบวชแม่ชีสายพิณ,สุนันท์,มณี,ดอกลิ
17:07
17:07
39
ไม่ควรประมาทในความตาย บาป บุญ สภาพความเป็นจริง
16:01
16:01
40
ให้แก้ไขคำสัตยาธิษฐานของพระบางข้อ
3:43
3:43

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00