LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ธรรมะยอดนิยม

รายการธรรมะ ประวัติหลวงปู่แบน ธนากโร โดยหลวงปู่แบน ธนกโร ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
ประวัติหลวงปู่แบน ธนากโร
ฟังรายการ

1
ประวัติหลวงปู่แบน ธนากโร
49:49
49:49

รายการธรรมะ ชีวิตการบวช โดยหลวงปู่แบน ธนกโร ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
ชีวิตการบวช
ฟังรายการ

1
ดู เราเข้าถึงธรรม
1:33:14
1:33:14
2
กายของเรานี้แล
1:19:37
1:19:37
3
ชีวิตการบวช
22:14
22:14
4
คืนวันวิสาขบูชา
55:45
55:45
5
ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ
1:17:22
1:17:22
6
สุนัขขี้เรื้อน
50:43
50:43
7
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
46:27
46:27
8
ศีล-จริยธรรม
20:34
20:34
9
พยายามละความชั่ว
20:01
20:01
10
ข้าศึกของใจ
23:19
23:19
11
ใจ
27:27
27:27
12
การเกิดเป็นมนุษย์เป็นเลิศ
28:10
28:10
13
ความสามารถเป็นผลของบุญ
27:20
27:20
14
วันมาฆบูชา
18:27
18:27
15
กรรมฐานห้า
52:59
52:59
16
วันอาสาฬหบูชา
29:25
29:25
17
การพิจารณาอาหาร
56:03
56:03
18
นักรบ นักหลบ นักหลีก
27:06
27:06
19
อย่าอยู่เพื่อความสนุก
19:18
19:18
20
สติ
30:56
30:56
21
อยากเห็นกายทิพย์
37:23
37:23
22
กรรมฐานเบรคแตก
22:30
22:30
23
ธาตุสี่
55:41
55:41
24
อสุภะกรรมฐาน
57:57
57:57
25
ละความอยากได้อยู่เป็นสุข
53:36
53:36
26
ตื่นตัวพิจารณาสิ่งเกิด-ดับ
37:15
37:15
27
อุบายสำหรับแก้ใจ
42:17
42:17
28
พุทโธอยู่ที่ใจ
33:17
33:17
29
น้อมใจเข้ามาหาใจ
19:35
19:35
30
จำพรรษาอยู่ในความดี
23:21
23:21
31
สมมุติเท่านั้นเกิด สมมุติเท่านั้นตาย
30:46
30:46
32
ต่างคนต่างมา ต่างคนต่างไป
55:51
55:51
33
ฝนทั่งเป็นเข็ม
27:19
27:19
34
บริกรรมกรรมฐาน
52:03
52:03
35
ให้จริงจังในกรรมฐาน
27:17
27:17
36
ภาวนาเพื่อความสงบของใจ
29:02
29:02
37
สมมุติเท่านั้นเกิด สมมุติเท่านั้นตาย
30:42
30:42
38
ทำสิ่งมีค่าให้เป็นสมบัติของเรา
14:28
14:28
39
อยู่ที่ไหนก็เข้ากรรมฐานได้
25:51
25:51
40
เรื่องของกรรม
21:58
21:58
41
จิตวิญญาณกับกองทุกข์
38:24
38:24
42
อุบายสำหรับแก้ใจ
42:10
42:10
43
น้อมใจเข้ามาหาใจ
19:32
19:32
44
วิธีทำจิตให้มีกำลัง
29:14
29:14
45
การปฏิบัติธรรมคือการปฏิบัติเรา
37:53
37:53

รายการธรรมะ สภาวะธรรม โดยหลวงปู่แบน ธนกโร ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
สภาวะธรรม
ฟังรายการ

1
พลังสติ
46:37
46:37
2
คืนวันอาสาฬหบูชา
47:23
47:23
3
นํ้ารดต้นไม้แห้ง
53:28
53:28
4
โลกก็คือธาตุ ธาตุก็คือโลก
46:34
46:34
5
คืนวันออกพรรษา
1:27:08
1:27:08
6
สุนัขขี้เรื้อน
50:51
50:51
7
การแก้ใจเกเร
33:24
33:24
8
ชีวิตการบวช
22:18
22:18
9
เรื่องของศาสนา
55:13
55:13
10
ศีลเสือหิว
54:21
54:21
11
อย่าขุดนํ้าหลายบ่อ
48:53
48:53
12
คาถากันบาป
52:13
52:13
13
โรคแก่
51:58
51:58
14
กายของเรานี้แล
1:19:49
1:19:49
15
ปวารณาออกพรรษา
31:34
31:34
16
วิกฤตภายนอก วิกฤตภายใน
22:06
22:06
17
สภาวะธรรม
50:45
50:45
18
นักรบพิการ
53:08
53:08
19
สักแต่ว่า
53:55
53:55
20
ก้าวหน้าหัวเต่า
42:28
42:28
21
ธาตุและสังขาร
1:24:25
1:24:25
22
ทาน ศีล ภาวนา
26:01
26:01
23
สมาธิธรรม
29:14
29:14
24
ภาวนาละบาป
43:28
43:28
25
ของเกิด - ดับ
30:22
30:22
26
ความจริงของสังขาร
45:32
45:32
27
เห็นชัดในกรรมฐาน
29:09
29:09
28
สุนัขแทะกระดูก
55:37
55:37
29
ของจริง - ของสมมุติ
51:44
51:44
30
กองมูตร กองคูตร
44:22
44:22
31
ให้อยู่กับกรรมฐาน
33:08
33:08
32
ธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ
1:00:11
1:00:11
33
เกิดมาเพื่อเสื่อม
38:54
38:54
34
สรีระยนต์
50:31
50:31
35
มีธรรมเป็นเครื่องอยู่
1:02:06
1:02:06
36
ของจริงตายไม่เป็น
28:49
28:49
37
วิสาขบูชา
52:57
52:57
38
พรรษาแห่งสติ
30:42
30:42
39
กำแพงใจ
1:32:29
1:32:29
40
ทุกขสัจ
1:01:52
1:01:52
41
อริยสัจ
1:02:03
1:02:03
42
ความสุขอันแท้จริง
1:00:08
1:00:08
43
อริยมรรค
42:13
42:13
44
รู้แล้วปล่อยว่าง
57:56
57:56
45
ดูจิต
40:50
40:50
46
จิตหลงจิต
50:47
50:47
47
สมมุติทั้งหมด
48:12
48:12
48
รู้อยู่ที่จิต
57:16
57:16
49
นานาสาระธรรม
50:53
50:53
50
สติจ่อเข้าหาจิต
54:48
54:48
51
พุทธบูชา
43:24
43:24
52
มีสติทุกขณะ
58:40
58:40
53
เกิดมาแก่ เกิดมาตาย
47:33
47:33
54
ปัจจุบันธรรม
1:28:11
1:28:11
55
สิ่งที่ผ่านมาก็ต้องผ่านไป
58:31
58:31
56
ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตา
30:53
30:53
57
ธรรมทั้งหลายเกิดจากจิต
1:00:14
1:00:14
58
มีสติอยู่เสมอ
49:34
49:34
59
อยู่กับข้อปฏิบัติ
1:02:41
1:02:41
60
อสุภะ1
56:44
56:44
61
อสุภะ2
1:00:42
1:00:42

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00