LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ธรรมะยอดนิยม

รายการธรรมะ รวมคำถามสำคัญ โดยหลวงตาม้า ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
รวมคำถามสำคัญ
ฟังรายการ

1
Q01.ทำบุญชาติเดียว ใช้ได้เป็นอสงไขย ต้องทำอย่างไร
4:51
4:51
2
Q02.คนที่ชีวิตติดขัดทุกด้าน หรือคนที่ป่วยเป็นโรคร้าย ต้องทำอย่างไร
2:13
2:13
3
Q03.เรื่องไหนไม่ควรทุกข์
1:14
1:14
4
Q04.สิ่งที่คุ้มครองเราจริงๆมีใครบ้าง
1:37
1:37
5
Q05.วิธีส่งวิญญาณที่ฆ่าตัวตาย ถูกทำแท้ง และวิธีดูว่าเขาไปหรือยัง
1:39
1:39
6
Q06.วิธีอธิษฐานให้บารมีหลวงปู่ดู่มาเต็มๆ ที่รูปลักษณ์ที่เราสร้าง
0:31
0:31
7
Q07.วิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ที่สูงที่สุดทำอย่างไร
1:16
1:16
8
Q08.สมาทานศีลข้อสามเป็นอพรหมจริยา แล้วกลัวทำผิด
8:08
8:08
9
Q09.ศาสตร์ของหลวงปู่ดู่ เรียกว่าสายอะไร สอนอะไรบ้าง
55:02
55:02
10
Q10.สวดมนต์อย่างไร ให้สะเทือนไปทั้งสามแดนโลกธาตุ
8:19
8:19
11
Q11.ตาเห็นรูปจิตเห็นนาม เป็นอย่างไร และวิธีกราบพระถวายชีวิต
2:22
2:22
12
Q12.สวดในใจกับออกเสียง ต่างกันอย่างไร และเล่าเรื่องเสียงสวดในใจ
1:32
1:32
13
Q14.เปิดเทปบทสวดมนต์ ใครได้อานิสงส์บ้าง และเล่าเรื่องแสงสว่างของเสียง
3:22
3:22
14
Q15.วิธีทำน้ำมนต์ง่ายๆ ทำอย่างไร และเล่าเรื่องน้ำชาของหลวงปู่ดู่
2:00
2:00
15
Q16.พระขรรค์ ใช้ทำอะไรได้บ้าง เหมือนหรือต่างกับจักรอย่างไร
1:34
1:34
16
Q17.เพิ่มเติมเรื่องพระขรรค์ จากหัวข้อ Q16
2:11
2:11
17
Q18.วิธีตั้งกองบุญ ทำอย่างไร และถ้าลืมสามารถทำย้อนหลังได้หรือไม่
4:06
4:06
18
Q19.กราบพระให้เป็น ต้องกราบอย่างไร มีความสำคัญอย่างไร
1:58
1:58
19
Q20.ทำกรรมฐานแล้วท้อ จะทำอย่างไร
2:21
2:21
20
Q21.วิธีใช้ลูกแก้ว ใช้อย่างไร อธิษฐานอย่างไร
6:02
6:02
21
Q22.จุดสำคัญที่หลวงปู่ดู่ ต้องการจะสอนเรา คืออะไร
3:55
3:55
22
Q23.สวดมนต์แล้วจะสัพเพตอนไหน วิญญาณได้บุญตอนไหน
8:17
8:17
23
Q24.ทำกรรมฐานมานานแล้ว แต่ทำไมยังขี้งอน ขี้โกรธ จะแก้ไขอย่างไร
2:39
2:39
24
Q25.วิธีบวชใน ทำอย่างไร การบังสกุล-การสละ ทำอย่างไร ใช้ควบคู่กันมีผลดีอย่างไร
5:41
5:41
25
Q26.เจ้ากรรมนายเวร อยู่ไหนบ้าง ภูมิไหนทำอันตรายเราได้ จะระวังตัวเองอย่างไร
12:27
12:27
26
Q27.ที่มาของคำว่า ใครจะใหญ่เกินกรรม และอธิบายสั้นๆ เรื่องของกรรม
3:51
3:51
27
Q28.ถ้ามีนิมิต ความฝัน หรือเห็นแสง สี ได้ยินเสียงต่างๆ ต้องทำอย่างไร พิสูจน์อย่างไร
3:34
3:34
28
Q29.หลวงตาม้า เล่าประวัติสมัยที่เดินทางมาเจอถ้ำเมืองนะ และการอธิษฐานเป็นผู้มีประโยชน์
15:44
15:44
29
Q30.นิสัยคนเราไม่เหมือนกันเพราะอะไร การสวดมนต์แก้นิสัยเราได้อย่างไร
5:18
5:18
30
Q31.อาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตอนสวดมนต์ภาวนา คืออะไร แล้วจะหายไหม
4:55
4:55
31
Q32.ภัยธรรมชาติ จะทำลายโลกเราได้ไหม ต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไร
1:35
1:35
32
Q33.คุณไสย แก้ไขและป้องกันอย่างไร เหตุเกิดจากอะไร
3:34
3:34
33
Q34.ผู้มีบุตรยาก จะอธิษฐานขอบุตรอย่างไร
1:02
1:02
34
Q35.มีวิธีสังเกตอย่างไรว่าท่านใดเป็นโพธิสัตว์ และเกี่ยวกับการลาโพธิญาณ
4:01
4:01
35
Q36.บุญจะเพิ่มหรือลด ขึ้นอยู่กับอะไร สิ่งที่มีผลต่อการปฏิบัติให้ก้าวหน้าหรือไม่ คืออะไร
6:17
6:17
36
Q37.การขอขมากรรม ขอในรูปแบบใดได้บ้าง
3:07
3:07
37
Q38.ทำอย่างไรให้วิญญาณได้บุญกับเรา
5:23
5:23
38
Q39.เกี่ยวกับการเปิดเสียงบทสวดมนต์
1:58
1:58
39
Q40.กายวิเวก และ จิตวิเวก จริงๆ แล้วเป็นอย่างไร
2:29
2:29
40
Q41.พระที่หลวงตาสร้างขึ้น กับพระในสมัยที่หลวงปู่ดู่สร้าง เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
6:35
6:35
41
Q42.สิ่งที่หลวงปู่ดู่ท่านเตือนไว้ ให้ระวัง!
4:43
4:43
42
Q43.มโนกรรมที่ไม่ดี ทำอย่างไรให้มันหายไป
2:21
2:21
43
Q44.วิธีการพักจิต และลักษณะของจิตที่ได้พัก เป็นอย่างไร
3:48
3:48
44
Q45.สวดแล้วอึดอัด สัมผัสวิญญาณที่เป็นทุกข์ ต้องทำอย่างไร
3:53
3:53
45
Q46.ทำไมต้องชำระหนี้สงฆ์
3:39
3:39
46
Q47.เวลามีปัญหา ต้องทำอย่างไร
1:50
1:50
47
Q48.คิดโน่นคิดนี่ตอนสวดมนต์ ต้องทำอย่างไร
1:04
1:04
48
Q49.ทุกข์จากการเป็นหนี้ ต้องทำอย่างไร
3:10
3:10
49
Q50.โดนตำหนิ โดนว่า จะมีวิธีพิจารณาอย่างไร
3:42
3:42
50
Q51.วิธีติดต่อกับหลวงปู่ดู่
12:53
12:53
51
Q52.ยุคนี้โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลง ..ให้สวดมนต์ไว้
4:29
4:29
52
Q53.อานิสงส์ของการอนุโมทนาบุญ
1:45
1:45
53
Q54.หูทิพย์-ตาทิพย์ เป็นอย่างไร
2:26
2:26
54
Q55.ความเข้าใจที่ถูกต้อง เรื่องการส่งวิญญาณ การปรับภพภูมิ
8:03
8:03
55
Q56.ปลอดภัยจากวิญญาณเจ้ากรรมนายเวร..ด้วยการ บวชใน
4:44
4:44
56
Q57.ห่างจากอารมณ์ทางโลกบ่อยๆ ผลจะเป็นอย่างไร
6:41
6:41
57
Q58.ถูกกลั่นแกล้งตลอด ทำอย่างไรให้ทุเลา วิธีเบนกระแสกรรมต้องทำอย่างไร
12:25
12:25
58
Q59.ศาสตร์หลวงปู่ดู่ ท่านสอนหลวงตาม้าอย่างไร และการนำศาสตร์ของหลวงปู่ดู่มาใช้ในชีวิตประจำวัน
1:01:17
1:01:17
59
Q60.ทุกคนเป็นเกจิได้ ตัวอย่างการอธิษฐานรูปลักษณ์ต่างๆ การพัฒนาการอธิษฐาน
7:27
7:27
60
Q61.ทรัพย์ภายใน สร้างได้อย่างไร มีประโยชน์อย่างไร ทำให้เกิดทรัพย์ภายนอกได้อย่างไร
34:36
34:36
61
Q62.บรรพบุรุษมีอาชีพฆ่าสัตว์ กรรมจะตกถึงลูกหลานไหม ต้องทำอย่างไร
1:54
1:54
62
Q63.วิธีสร้างบารมีให้ตัวเอง
3:55
3:55
63
Q64.กราบพระตลอดชีวิต ปิดอบายภูมิได้
1:40
1:40
64
X001 ชอทเด็ด หลวงตาม้า วิธีหนีกรรม ทำยังไง
5:19
5:19
65
X002 ชอทเด็ด หลวงตาม้า คนใกล้หมดลม ควรช่วยยังไง
4:32
4:32
66
X003 ชอทเด็ด หลวงตาม้า การสร้างรูปลักษณ์หลวงปู่ดู่ หรือจักรพรรดิเป็นประโยชน์อย่างไร
1:35
1:35
67
X004 ชอทเด็ด หลวงตาม้า การสวดมนต์ช่วยให้ชีวิตปลอดภัยได้อย่างไร
4:02
4:02
68
X005 ชอทเด็ด หลวงตาม้า การสวดมนต์ช่วยให้เห็นวิญญานได้ไหมคะ
2:43
2:43
69
X006 ชอทเด็ด หลวงตาม้า
2:27
2:27
70
X007 ชอทเด็ด หลวงตาม้า รอบพิเศษถามตอบก่อนสวดมนต์
30:32
30:32

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00