LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ธรรมะยอดนิยม

รายการธรรมะ หลวงพ่อจิตโต บ้านสบายใจ 2547 โดยหลวงพ่อจิตโต ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
หลวงพ่อจิตโต บ้านสบายใจ 2547
ฟังรายการ

1
สอนให้ละความอยากเกิด
39:22
39:22
2
การห้ามจิตคิดชั่วเป็นไปไม่ได้ต้องห้ามจิตไม่ให้คิดคล้อยตาม
33:36
33:36
3
กำลังใจ
54:43
54:43
4
ทุกข์ทั้งหลายเกิดจากร่างกาย
49:50
49:50
5
ให้เมตตาสงสารตัวเองก่อน
15:52
15:52
6
การทำความเพียรให้ใจผ่องใสโดยการไม่ยุ่งกับจริยาของคนอื่น
57:26
57:26
7
จะรู้ได้อย่างไรว่ามีศีลบริสุทธิ์แล้ว
54:14
54:14
8
วิธีทำใจให้สงบและการวัดผลของสมาธิ
44:43
44:43
9
ให้ระวังใจอย่าให้เป็นสัตว์นรก
48:06
48:06
10
การฝึกอภิญญาต้องทำใจให้เป็นหนึ่งเดียว
1:00:47
1:00:47
11
ให้เอาชนะใจตัวเองด้วยการเห็นทุกข์
45:17
45:17
12
เราเป็นผู้ไม่มีอะไรเลย มีแต่จิตที่เป็นสมบัติของเรา
44:07
44:07
13
วิธีดับทุกข์
34:38
34:38
14
ทำตัวให้ดีก่อนเพื่อเป็นตัวอย่างแก่คนที่เรารัก
38:36
38:36
15
อย่าหวังอะไรกับสังขาร ให้หวังในการฝึกจิตให้ดี
26:15
26:15
16
โลกมนุษย์คือแดนนรก
53:42
53:42
17
วิธีคิดก่อนจะนอน
31:07
31:07
18
พระพาหิยะ เรื่องการให้
56:16
56:16
19
วิธีทำใจให้บริสุทธิ์
59:15
59:15
20
วิธีปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์
42:19
42:19
21
ให้นึกถึงพระเป็นปกติ
38:28
38:28
22
การแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์
15:32
15:32
23
ธรรมที่เป็นกลางให้ความสุขอย่างแท้จริง
34:32
34:32
24
วิธีการปฏิบัติกรรมฐาน
42:25
42:25
25
ความลังเลสงสัย
35:34
35:34
26
ธรรมที่ทำให้จิตเป็นสุข
47:24
47:24
27
ให้ตั้งจิตปรารถนาขอปัญญาเห็นธรรม
42:17
42:17
28
นิทานเรื่องพญานาคตอนแรก
39:43
39:43
29
นิทานเรื่องพญานาคตอนจบ
24:31
24:31
30
นิทานเรื่องพญาควาย ตอนที่ 1
36:00
36:00
31
นิทานเรื่องพญาควาย ตอนที่ 2
26:32
26:32
32
การปฏิบัติเพื่อให้บารมีเต็ม
34:36
34:36
33
การยอมรับ
57:35
57:35
34
นิทานเรื่องพรหมมาเกิดเป็นลูกของเทวดา,นางฟ้าคู่หนึ่ง
1:02:18
1:02:18
35
นิทานเรื่องพญาควาย ตอนจบ
22:17
22:17
36
วิธีทำใจให้สงบโดยหยุดคิดเรื่องอดีตและอนาคต
42:56
42:56
37
นิทานเรื่องดาวมฤตยู
46:54
46:54
38
เหตุที่ทำให้ลูกหลานหลวงพ่อปฏิบัติธรรมได้ผลช้า
41:22
41:22
39
คุณความดีของพระปิยะมหาราช
51:28
51:28
40
อย่าเพ่งโทษโจทย์ความผิดของคนอื่น
46:23
46:23
41
นิทานเรื่องเศรษฐีใจบุญ
54:23
54:23
42
การคิดถึงความทุกข์, ความไม่เที่ยง, ความตาย เพื่อให้พ้นทุกข์
30:33
30:33
43
นิทานเรื่องพ่อค้าเรือสำเภา ตอนที่ 1
35:48
35:48
44
อย่าคิดถึงความเศร้าหมองในอดีต
38:46
38:46
45
ความกตัญญู, สอนให้ยอมรับกฎของกรรม
39:58
39:58
46
ศัตรูที่แท้จริงคือร่างกายเพราะทำให้เราทุกข์
56:09
56:09
47
นิทานเรื่องพ่อค้าเรือสำเภา ตอนที่ 2
28:33
28:33
48
นิทานเรื่องพ่อค้าเรือสำเภา ตอนจบ
32:08
32:08
49
ให้พิจารณาความทุกข์, หาเหตุแห่งทุกข์ของตัวเองแล้วดับเหตุนั้น
58:34
58:34
50
นิทานเรื่องพญาเหี้ย ตอนแรก
28:55
28:55
51
นิทานเรื่องพญาเหี้ย ตอนจบ
17:56
17:56
52
ปัญญาบารมีในเรื่องของการรักษาศึล
46:43
46:43
53
จิตล้วนๆมีแต่ความสุข การยึดสิ่งภายนอกทำให้เป็นทุกข์
1:00:23
1:00:23
54
นิทานเรื่องพญานกกระยาง
1:14:22
1:14:22
55
กฎของกรรมคือความไม่เที่ยง
48:49
48:49
56
ความกตัญญู (ไม่สมบูรณ์)
6:23
6:23
57
นิทานเรื่องคนที่อยากเกิดเป็นมนุษย์อีก
19:09
19:09
58
เมื่อเกิดความทุกข์ให้ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
41:12
41:12

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00