LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ธรรมะยอดนิยม

รายการธรรมะ ธรรมเทศนา ชุด29 โดยหลวงพ่อมานพ พุทธครุโต ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
ธรรมเทศนา ชุด29
ฟังรายการ

1
วิธีระงับความโกรธ
18:21
18:21
2
สมาธิดับภพชาติ
40:10
40:10
3
วิธีหยุดคิดหยุดกรรม
15:15
15:15
4
หลักยึดไม่ให้จิตคิดฟุ้งซ่าน
35:52
35:52
5
ที่มาเปิดสามแดนโลกธาตุ
21:53
21:53
6
ทุกข์เพราะไม่ได้ดั่งใจ
33:50
33:50
7
เร่งรัดบารมี พรหมวิหารสี่ เพื่อผู้อื่น
35:08
35:08
8
ตอบคำถามเรื่องอุทิศบุญได้มั้ย
26:49
26:49
9
นิทานธรรมะอธิฐานคู่บารมีเทวทัตกับนางจิญจมาณวิกา
28:34
28:34
10
กรรมฐานดับทุกข์
21:10
21:10
11
กว่าจะมีพระวินัยเป็นพระพุทธเจ้าเอาชีวิตเข้าแลกทุกภพชาติ
44:32
44:32
12
จุดเริ่มต้นการก่อกวนของพญามารกับพระพุทธเจ้า
28:52
28:52
13
วิธีปล่อยวาง
13:30
13:30
14
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมกับญาติธรรมทางบ้าน
28:31
28:31
15
สมถะเป็นกำลังของวิปัสสนา
17:26
17:26
16
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมพระจากลาว
1:10:53
1:10:53
17
เหตุแห่งการบรรลุธรรม
48:06
48:06
18
รู้สึกแค่เพียงกายใจไม่หวั่นไหว
17:01
17:01
19
สติตามรู้จิต คืออะไร
16:56
16:56
20
สมาธิ สงบ อุเปกขา
36:11
36:11
21
อิ่มปิติ
21:04
21:04
22
ตอบคำถาม- ทำสมาธิแล้วอุทิศบุญได้ผลดี- สมาธิ กับ ฌาน
23:53
23:53
23
ตัวอย่างของการทำบุญดังเช่น จันทกุมาร
42:06
42:06
24
ภาพนิมิตรนั่งหลับฝันกับภาพเห็นแบบเปิดตา
32:39
32:39
25
หลวงพ่อเมตตาสนอนธรรมกับญาติธรรมทางบ้าน- ช่วงที่ 1 เช้า
35:28
35:28
26
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมกับญาติธรรมทางบ้าน- ตอนเช้าช่วง 2
13:50
13:50
27
ญาติธรรมมาจากนิคมคำสร้อยมากราบ มาคนเดียวครั้งแรก
1:05:42
1:05:42
28
ทาน เป็นก้าวย่างสู่พระนิพพาน
19:26
19:26
29
ทำจิตให้มีกำลัง- เพื่อ
14:10
14:10
30
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมญาติธรรมมาจากทางบ้านเรื่อง การอุทิศบุญ
1:55
1:55
31
อาสวักขยญาณ หลวงพ่อแปล โดยการปฏิบัติ
45:20
45:20
32
ตอบคำถาม เรื่อง ฤกษ์ ยาม
54:44
54:44
33
ตอบคำถามทางบ้าน
25:43
25:43
34
ปัญญาย่อมมีค่ามากกว่าเงินทอง เพราะอะไร
53:03
53:03
35
เครื่องทดสอบการทำสมาธิ[ตอบคำถาม]
17:57
17:57
36
ไม่อยากเป็นผีเป็นเปรตให้อยู่กับพุทโธ!
24:00
24:00
37
อยู่กับความว่างที่ไม่อยากวุ่นวายกับใคร
41:08
41:08
38
ปฏิบัติธรรมให้ก้าวหน้า อย่าคาแค่อาการปิติ แค่รู้เฉยๆ
20:49
20:49
39
ปฏิบัติธรรมให้ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดกำลังในการดับทุกข์
50:02
50:02
40
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมกับญาติธรรมทางบ้าน
26:55
26:55
41
ขั้นตอนปฏิบัติจิตที่ถูกโลกธรรมกระทบแล้วย่อมไม่หวั่นไหว
23:30
23:30
42
สมถะ-วิปัสสนา
36:40
36:40
43
อยู่กับลมอย่างเดียว
8:11
8:11
44
การละราคะ
42:23
42:23
45
ทรงฌานแบบเปิดตา เห็นอะไรแปลกๆด้วยตาเนื้อ
16:00
16:00
46
ทานแล้ว แล้วไป ไม่ปราถนาอะไรนั่นล่ะ อนาคามี นิพพาน
37:38
37:38
47
นิมิตต่างๆหลอกเพราะอุปกิเลสที่จรมา
11:51
11:51
48
ความสำคัญของวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๗
31:07
31:07
49
ภาวนามีผลมาก- แบบใด
19:46
19:46
50
ยึดมั่นว่าตัวเองถูกทำให้ปิดบังปัญญารู้ธรรม
47:24
47:24
51
วิหารธรรมและพรหมวิหาร ๔
26:36
26:36
52
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมญาติธรรมที่มาจาก อ เมืองอำนาจเจริญ
19:26
19:26
53
หลวงพ่อเมตตาสอนธรรมทางบ้าน
1:17:19
1:17:19
54
กิเลสเกิดจากอะไร ละอย่างไร
16:10
16:10
55
ภิกษุไม่รักษาพระวินัยกินถ่านไฟในนรก
46:46
46:46
56
ฌานสี่มีลักษณะแบบใด
15:52
15:52
57
ทำแท้งแล้ว มีวิธีแก้ไขอย่างไรให้จิตสงบ
48:48
48:48

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00