LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ธรรมะยอดนิยม

รายการธรรมะ วิถีเริ่มต้น จนรู้แจ้ง โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
วิถีเริ่มต้น จนรู้แจ้ง
ฟังรายการ

1
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
1:27:52
1:27:52
2
บริษัท เตียวฮงสีลม จำกัด
1:12:04
1:12:04
3
ศาลาลุงชิน แผ่นที่ ๔๘
1:21:23
1:21:23
4
สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๒-1
40:45
40:45
5
สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๒-2
24:33
24:33
6
โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา จ.ชลบุรี
36:48
36:48
7
วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์
1:04:48
1:04:48
8
สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๐
30:43
30:43
9
สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๐
2:48
2:48
10
สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๔๐
32:15
32:15
11
สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๙
31:01
31:01
12
วัดประชาสันติ จ.พังงา
1:25:04
1:25:04
13
สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๔
1:04:31
1:04:31
14
สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๔
29:28
29:28
15
สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๓๑
32:15
32:15
16
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1:15:42
1:15:42
17
สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๒๔
26:09
26:09
18
ศาลาลุงชิน แผ่นที่ ๑๙
1:13:32
1:13:32
19
สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๒๔-1
24:42
24:42
20
สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๒๔-2
23:50
23:50
21
สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๒๔-3
52:12
52:12
22
สวนสันติธรรม แผ่นที่ ๒๔-4
27:29
27:29

รายการธรรมะ สวนสันติธรรม95 โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
สวนสันติธรรม95
ฟังรายการ

1
สะสมการเห็นถูก
1:02:36
1:02:36
2
วิธีพ้นจากความปรุงแต่ง
1:11:18
1:11:18
3
ธรรมะมีหลายระดับ
1:10:42
1:10:42
4
วิธีฝึกสติปัฏฐาน
1:05:48
1:05:48
5
การภาวนาไม่ยาก
59:58
59:58
6
อุบายของครูบาอาจารย์
1:13:38
1:13:38
7
ความอยากเป็นเจ้านายตัวร้ายกาจ
1:05:08
1:05:08
8
งานพัฒนาจิต
1:12:04
1:12:04
9
ดับทุกข์ที่ตัวเหตุ
1:07:51
1:07:51
10
เห็นจิตเป็นไตรลักษณ์จึงปล่อยวางจิต
50:43
50:43
11
รู้จักคำว่าหยุดเสียบ้าง
1:01:50
1:01:50
12
การสุ่มตัวอย่างมาเรียน
1:10:58
1:10:58
13
รู้ทันสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความคิด
1:11:46
1:11:46
14
กรรมวาที กิริยวาที วิริยวาที
1:12:27
1:12:27
15
ใจที่อยากพ้นโลกจะมีความพากเพียร
1:02:43
1:02:43
16
อยากได้ความสุขหรืออยากพ้นทุกข์
1:12:48
1:12:48
17
ขาดสติเมื่อไรก็คือประมาทเมื่อนั้น
1:05:47
1:05:47
18
ผู้มีปัญญามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
1:04:56
1:04:56
19
ทำหน้าที่ทางโลกดีจะหนุนทางธรรมให้เจริญ
52:47
52:47
20
โลกเหมือนงูพิษ
1:04:47
1:04:47
21
จิตคือละครโรงใหญ่
1:00:49
1:00:49
22
มีปัญญารู้ทุกข์จะละกามได้
59:57
59:57

รายการธรรมะ สวนสันติธรรม94 โดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
สวนสันติธรรม94
ฟังรายการ

1
สติ สมาธิ ปัญญาอัตโนมัติ
58:17
58:17
2
จิตไม่ใช่เรา
43:53
43:53
3
โยนิโสมนสิการสำคัญมาก
1:12:17
1:12:17
4
ความสุขในโลกเป็นน้ำตาลเคลือบยาพิษ
1:04:46
1:04:46
5
เดินจิตในทางสายกลาง
55:17
55:17
6
มงคลชีวิต
52:25
52:25
7
รู้อะไรไม่สู้รู้จักจิตตนเอง
1:02:50
1:02:50
8
กายมีแต่ทุกข์ จิตมีแต่ภาระ
1:08:21
1:08:21
9
การมีสติในชีวิตประจำวัน
1:02:39
1:02:39
10
พัฒนาจิตให้เป็นผู้เห็น
1:06:06
1:06:06
11
ความสุขจากการปฏิบัติธรรม
59:06
59:06
12
การพัฒนาองค์มรรค
1:06:08
1:06:08
13
เราไม่วุ่นวายไปกับโลก
1:02:11
1:02:11
14
พัฒนาเครื่องมือให้ดี
59:17
59:17
15
เรียนลงที่กายที่ใจ
54:20
54:20
16
ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นเรื่องใหญ่
1:01:15
1:01:15
17
จิตเป็นผู้สัมผัสธรรมะ
1:03:29
1:03:29
18
ธรรมะช่วยเราได้
1:06:41
1:06:41
19
ศีล ๕ มีประโยชน์มาก
42:58
42:58
20
อริยสัจเป็นธรรมะที่สำคัญที่สุด
1:00:05
1:00:05
21
จิตที่พ้นจากอุปาทานขันธ์
53:52
53:52
22
บวชใจให้ได้
57:32
57:32
23
มีศีลเป็นเครื่องป้องกันตัว
56:16
56:16
24
กถาวัตถุ ๑๐
1:00:48
1:00:48

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00