LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ประวัติหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช และดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
ข้อมูลเกี่ยวกับพระอาจารย์
 

ธรรมะเพื่อการเจริญสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00