LIBRARY


MEMBERSHIPS


SPECIALS

© 2019 TUMMA.IN

ธรรมะยอดนิยม

รายการธรรมะ กุญแจชีวิต โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
กุญแจชีวิต
ฟังรายการ

1
การทดแทนพระคุณพ่อแม่
51:37
51:37
2
กุญแจชีวิต
52:07
52:07
3
ความสุขในครอบครัว
58:14
58:14
4
ชีวิตไม่สิ้นหวัง
59:04
59:04
5
ทานบริสุทธิ์
20:06
20:06
6
เรื่องของทุกข์
54:04
54:04
7
เวรกรรมตามสนอง
55:21
55:21
8
อานิสงส์ของการแผ่เมตตา
1:00:09
1:00:09
9
การใช้ชีวิตคู่
57:02
57:02

รายการธรรมะ การบริจาคทาน โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
การบริจาคทาน
ฟังรายการ

1
การบริจาคทาน
1:03:00
1:03:00
2
กิเลสมนุษย์
1:02:39
1:02:39
3
ความดีเป็นแก่นสารของชีวิต
1:02:46
1:02:46
4
เงาบุญเงาบาป
1:03:11
1:03:11
5
นารีผลต้นไม้ประหลาด
59:16
59:16
6
ปัญญาภายนอกปัญญาภายใน
1:00:40
1:00:40
7
ปีศาจในตัวเรา
58:48
58:48
8
ผลการสร้างบารมี
51:48
51:48
9
ผู้มีปัญญาในตัว
1:03:02
1:03:02
10
ศีลและภาวนา
1:02:30
1:02:30

รายการธรรมะ กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร
ฟังรายการ

1
กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร 1
27:16
27:16
2
กรรมฐานแก้กรรมได้อย่างไร 2
1:01:03
1:01:03
3
การเจริญกรรมฐาน 1
1:02:28
1:02:28
4
การเจริญกรรมฐาน 2
1:02:20
1:02:20
5
การเจริญกรรมฐาน 3
1:02:36
1:02:36
6
การเจริญกรรมฐาน 4
1:02:42
1:02:42
7
การเจริญกรรมฐาน 5
1:02:42
1:02:42
8
การเจริญกรรมฐาน 6
1:02:19
1:02:19
9
การเจริญกรรมฐาน 7
1:01:56
1:01:56
10
ผลกรรมตามสนอง
1:02:02
1:02:02
11
สมถะและวิปัสสนา
1:01:39
1:01:39

รายการธรรมะ ความซื่อสัตย์ โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
ความซื่อสัตย์
ฟังรายการ

1
ความซื่อสัตย์
1:03:42
1:03:42
2
เจริญกรรมฐานช่วยพ่อแม่ได้
57:59
57:59
3
เทศน์เรื่องศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน
1:03:56
1:03:56
4
บรรยายธรรมคนพิการ
46:26
46:26
5
บ่อบุญบ่อบาป
30:45
30:45
6
ประโยชน์ของการมีสติ
1:03:49
1:03:49
7
ผลกรรมของหลวงพ่อจรัญ 1
1:03:59
1:03:59
8
ผลกรรมของหลวงพ่อจรัญ 2
43:33
43:33
9
วิญญาณคุณนายละม้าย
40:41
40:41
10
วิธีแผ่เมตตา
1:02:24
1:02:24

รายการธรรมะ ฆ่าความโกรธ โดยหลวงพ่อจรัญ ฐิตธฺมโม ดาวน์โหลดซีดี mp3 หรือฟังธรรมะออนไลน์
ฆ่าความโกรธ
ฟังรายการ

1
ฆ่าความโกรธ
55:03
55:03
2
ธรรมะสำหรับเยาวชน 1
1:01:14
1:01:14
3
ธรรมะสำหรับเยาวชน 2
1:01:42
1:01:42
4
นารีผลต้นไม้ประหลาด
59:18
59:18
5
มนุษยชาติ
40:14
40:14
6
มีธรรมบุญมาเอง
50:46
50:46
7
สอนกรรมฐาน สติปัฎฐาน4
56:39
56:39
8
หัวใจเศรษฐี
58:18
58:18
9
เหตุที่จิตไม่มีสมาธิ
1:01:00
1:01:00
10
อานิสงส์การสวดมนต์
40:44
40:44

รายการที่กำลังฟัง

0:00
/
0:00